Ordnarna stockar sig i munnen …

… var de sista orden jag drömde innan jag steg upp i ”morse” (läs eftermiddag). De illustrerades av en Terry Gilliam-liknande animation där ett artonhundratalsfoto av en hög militär fick munnen fylld av utmärkelser. Och i vår melodiradiolika mani för att försöka skapa kopplingar mellan de mest disparata element här på bloggen använder vi raskt detta kryptiska citat som en devis för den här texten om interaktionen mellan språk och föreställningar.

Jag kom nämligen att tänka på det bisarra i att de politiska termerna ”höger” och ”vänster” har ett så starkt normerande innehåll i många språk. Högern är ”right” på engelska och ”rechts” på tyska medan vänstern — däremot — i många språk har betydligt mindre smickrande konnotationer — den är ”sinistro” på italienska — ”stînga” på rumänska (med bibetydelserna ”klumpig” och ”tafatt” — i analogi med engelskans ”a left handed approach”), etc.

Det slog mig att bibetydelserrna omedvetet kan färga hur vi upplever det politiska spektrat. Kan det rentav vara så att vänsterns relativa dominans i svensk politik har att göra med att vi talar ett språk där det inte finns motsvarande negativa kopplingar till begreppet, och där högern inte kan tjäna poäng på en intuitiv koppling till ”rätt”? Visserligen ”vänstrar” man på svenska, och gör lite nonchalant saker ”med vänster hand” — men några sinistra och klumpiga konnotationer har ordet inte.

22 svar to “Ordnarna stockar sig i munnen …”

 1. Björn Lindström Says:

  ETYMOLOGI: [fsv. höghre, motsv. d. højre, isl. hægri; eg. komp. av ett adj. motsv. nor. høg, bekväm, sil. hægr, bekväm (jfr HYENDE), i avljudsförh. till fsv. hagher, isl. hagr. skicklig, konstfärdig, till roten i sanskr. aknti, kan, akrá, stark (jfr HGA v.1,, HAGLIG ävensom BEHAGA, BOHAG); eg. om högra handen: den dugligare l. skickligare; med avs på bet.utvecklingen fjr got. taihsva, fht. zeso, mht. zese, höger, motsv. at. dexter, höger, eg.: duglig, skicklig, till ieur. de(s) duga.

  Tyvärr har SAOB inte kommit till vänster än.

 2. Martin R Says:

  Vänstern är sinister i oräkneliga kulturer jorden runt. Se Rodney Needham, 1973: Right & left – essays on dual symbolic classification. University of Chicago Press.

 3. Ola K Says:

  Jag minns den galna sommaren 1789. Revolutionärerna slog sig av en händelse ner till vänster i den nyinstiftade nationalförsamlingen. Själv är jag vänsterfotad och högerhänt. Bra när man spelade fotboll och därmed tillhörde den ”aviga” minoritet spelare som med fördel kunde förpassas till vänsterkanten. I pingis fick jag lita till min lurigt maskerade skruvserve.

 4. Malte Says:

  Jag har för mig att den ursprungliga dubbelmeningen i latinets ”sinister” har med fågelspådomar att göra. Det betyder otur om de kommer flaxande från vänster.

  ”right” är från den indo-europeiska roten ”reg-” som ursprungligen tycks haft mest med rakhet att göra. Från den kommer även ord för kunglighet, som ”rex” och ”raj”.

  Sedan är det ju så att höger hjärnhalva styr vänster kroppshalva, och vice versa… Var Ola K månne mer kreativ som fotbollsspelare och analytisk som pingisspelare?

 5. David Says:

  Malte: den etymologiska kopplingen mellan begreppen höger och kunglighet öppnar onekligen oanade tolkningsperspektiv …

  Min historielärare på högstadiet lyckades vimsa till berättelsen om Romulus och Remus rätt rejält, men jag har ändå ett bestående minne av att det kom fåglar flaxande in från endera hållet — huruvida det var höger eller vänster lyckades hon själv inte bli riktigt klar över.

 6. Pietro Says:

  Men på grekiska är vänster euånymos: ”[sidan] med det bra namnet” eller aristeros: ”den bästa [sidan]”. Och vår politiska kultur kommer ju i grund och botten från grekland…

 7. David Says:

  Pietro: Innebär det här att uttrycket ”Redan de gamla grekerna …” i det här fallet borde bytas ut mot ”Endast de gamla grekerna …”? Eller finns det andra språk där vänsterbegreppet skildras i lika smickrande termer?

  Och vad hade hänt om vänsterfalangen hade satt sig till höger i nationalförsamlingen 1789? Höger hette ju redan ”rechts” och ”right”. Hade den politiska utvecklingen förändrats i grunden?

 8. Malte Says:

  Enligt min Lidell&Scott har grekiskans ”aristeros” samma negativa augur-konnotationer som latinets ”sinister”.

  Det är svårt att avhålla sig från att fundera vidare. ”Left” kommer från fornengelskans ”lyft-”, som betyder ”svag, värdelös”.

  Ursprunget till franskans ”gauche”, som ersätter det äldre ”senestre”, verkar oklart. Men ”gauche” i modern franska betyder ju även ”klumpig”, och även om orden inte är släkt så är de förstås associerade till varandra. ”Droit”, som ersätter ”destre” (av dexter), betyder förstås, liksom ”right”, ”rak” och ”rätt”. (Är ”en rak höger” således ett slags tautologi? Kan boxare latin?)

  Har för ögonblicket tyvärr inte tillgång till Hellqvists etymologiska för att kolla upp ”vänster”.

  Saker kompliceras slutligen kraftigt om vi börjar blanda in väderstrecken. Latinets ”dexter” kommer av en ie-rot som även betyder söder. Vårt ”norr” kommer från ie-roten ”ner-” som betyder ”vänster, under, norr”. Man antar att utgångspunkten för hela detta navigationssystem är något slags ritualer vid vilka man vänder sig mot soluppgången, den purpurfingrade…

 9. Magnus Says:

  ”Jag är den italienska politikens Jesus Kristus” förklarade Silvio Berlusconi i veckan. ”Jag står ut med allt, jag uppoffrar mig för alla” (i Italien åtminstone). Men idag har han prövat en ny och litet bättre liknelse: han är Europas Napoleon.
  Påven har inte yttrat sig. Vad säger Chirac och Putin?

 10. Bodil Z Says:

  Spanskan har så vitt jag vet – det här är något av en gissning – valt att byta ut sitt ”gamla nerslitna vänsterord” mot baskiskans ”izquierda”.

 11. Pietro Says:

  Grekiskans benämnngar på ”vänster” beror väl på vidskeplighet gone crazy: man ville inte stöta sig med de krafter som eventuellt stödde den vänstra sidan. Men vad är etymologin till sinister? sine (”utan”) + något? Har inte mina böcker tillgängliga, däremot ryska ordböcker. Ryskans левый var emellertid föga intressant, förmodligen släkt med latinets laevus.

 12. Bodil Z Says:

  Jag tror att människors syn på höger och vänster har formats långt långt före det tillfälle då en del satte sig till vänster och en annan del till höger i den franska nationalförsamlingen efter franska revolutionen. Höger har förmodligen kommit att att betyda något bra, eftersom de flesta människor är högerhänta (de använder alltså ”rätt” hand – själv är jag vänsterhänt) – jag tror att det är så enkelt. För att ta ytterligare ett exempel så heter höger ”pravy”(med diakritiskt tecken över y) på tjeckiska och detta ord betyder också ”sann”. Vänster heter ”levy” och jag ser i husets tjeckisk-italienska ordbok att det också kan betyda ”maldestro”(!) dvs klumpig. Vänster verkar i många språk vara mindre stabilt som ord, förmodligen på grund av sin lätt negativa biton. På italienska heter vänster för övrigt också ”manco”, ett ord som också kan betyda ”brist” eller ”defekt”.

 13. David Says:

  Bodil: Jo visst — jag är också övertygad om att det är högerhändernas överhöghet som ligger till grund för föreställningen. Och i vissa kulturer förstärks ju den föreställningen ytterligare genom att man bara äter med högerhanden och viger vänsterhanden till att ta hand om … motsatsen till att äta.

  Det är min bestämda uppfattning att cigarrfimpstuggande högerspöken under en illasinnad nattlig konferens i ett rökigt rum bestämde sig för att det var just den franska nationalförsamlingen man skulle utgå ifrån när man skapade höger-vänster-skalan. Bara för att ordet ”vänster” redan var så komprometterat. En etymologisk konspiration, helt enkelt. De kunde ju istället ha valt … öh … tja … den polska riksdagen. Eller var kaoset därinne så våldsamt att det var omöjligt att avgöra var folk egentligen satt?

 14. Metatron Says:

  Jag vaknade i natt med de ominosa orden ”skuggan av en dragg” ekande i huvudet, helt utan bifogad illustration. Munterhet infann sig.

  Jag somnade om. Da hade det blivit en solig dag och himlen var full av hogljutt sjungande glidflygare.

 15. Bodil Z Says:

  Nu börjar mitt uppdykande här eventuellt bli tjatigt, men just det här ämnet har jag faktiskt länge tänkt ta upp hos mig, men gång på gång har något annat kommit emellan – idag var det Orfeus’ blodiga sjungande huvud.

  Egentligen – tycker jag – är det intressantaste inte de här politiska konnotationerna utan själva begreppsrötterna här. ”Höger hand” och ”vänster hand”, föreställer jag mig, fanns långt före ”höger” och ”vänster” som fristående rena relationsord. Talaren utgick ifrån den egna kroppen för det var/är bara där som platserna för höger och vänster är fasta (mitt högra öga är tex inte ibland mitt vänstra öga) allt annat höger-vänster beror på från vilket håll man ser det. Därför måste det vara väldigt djupt rotat i åtminstone de flesta språk att den hand de flesta använde mest och bäst fick en mer positiv benämning än den andra. Jag tror också att orden för höger statistiskt sett är fastare/äldre än orden för vänster, eftersom ord med negativ värdeladdning oftare byts ut.

 16. Malte Says:

  Väldigt intressant vore om någon kompetent person kunde uttala sig om hur det är med höger och vänster i icke-indoeuropeiska språk.

 17. David Says:

  Malte: instämmer med föregående talare!

  Bodil: Orfeus sjungande huvud? Det ger mig mer eller mindre osökt tillfälle att för andra gången på denna blogg citera ur ett gammalt radioprogram med Lars Gustafsson (förra gången var angående Karlfeldt). LG talar utan manus och säger med sin mest myndigt magistrala stämma följande suggestiva mening: ”Backanterna söndersliter honom — ett icke ovanligt diktaröde — och hans sjungande huvud flyter sedan bort i en mycket vacker dikt av Hjalmar Gullberg.”

  Höger och vänster-begreppen blir som du påpekade i ett tidigare inlägg ännu svårare att förhålla sig till om man inte tillhör de självklart högerhäntas skara. Själv var jag i min barndom tämligen ambidextrisk — uff, vad ska man säga på svenska? — tvehänt, kanske. Och för att avgöra vad som var höger och vänster måste jag skriva min namnteckning i luften. Om den blev spegelvänd visste jag att det var vänsterhanden jag hade använt. Något omständligt — men vanan dröjde sig kvar långt upp i tjugoårsåldern. (Min mamma är likadan — hon måste se på vilken hand hon har en leverfläck för att veta vad som är höger och vänster.)

 18. David Says:

  Min vittre vän Martin har skickat en mail där han korrigerar mitt citat ur minnet. Vi lämnar över ordet till honom:

  Lars Gustafssons uttalande hade dessutom en väldigt märklig meningsbyggnad: ”Backanterna söndersliter honom – ett icke ovanligt diktaröde – varpå hans sjungande huvud, i en mycket vacker dikt av Hjalmar Gullberg, flyter bort.”
  Tyvärr har jag inte kvar det här programmet. -Martin

  Just det — nu när jag läser det minns jag särskilt den intressanta konstpausen innan orden ”flyter bort”.

 19. Malte Says:

  Idag kom jag ihåg att slå upp ”vänster”. Det har med den negativa svenska förstavelsen ”van-” att göra.

  Men sedan blev Hellqvists artikel om ordet än mer sinnesutvidgande. ”Sinister” och (mer tydligt) ”aristeros” är egentligen, etymologiskt sett, positiva ord. Att de kommit att beteckna något negativt skulle, enligt vad Hellqvist refererar, bero på att de enligt en motsatsprincip blivit tillåtna ersättningar för de riktiga men tabubelagda orden för vänster. Som alltså tycks ha gått förlorade?

  Dessutom menade H att vänster var positivt vid romersk fågelskådning. Om jag inte misstolkade något vid min snabbläsning.

 20. David Says:

  Malte: Intressant att ”sinister” var helt okej innan det hakades på den negativt laddade företeelsen — men så går det ju nästan alltid med eufemismer. Man försöker styra upp associationerna genom att byta ut ordet som betecknar det (ungefär som ett illa renommerat företag hyr en reklambyrå som förser dem med en ny logotyp — som om det skulle hjälpa). Men tämligen snart har föreställningarna som är förknippade med själva företeelsen istället smittat av sig på ordet, som snabbt måste bytas ut igen: Som jag sa igår till min skurkärring — hoppsan — städhjälp — aj — hemassistent — uff — lokalvårdare — argh — hygienkonsulent. Det tar aldrig slut — i alla fall inte förrän associationerna kring ordet slutar vara laddade.

  En annan paradox är att eufemismerna ofta ger tabuet mera kraft istället för mindre. Tänk bara på 1800talspryderiets många vansinniga språkmanövrar. I USA var ordet ”cock” så laddat att det i alla möjliga och omöjliga sammanhang, även som led i ett ord, byttes ut mot ”rooster”. Så t ex i ordet ”cockswain” (rorsman) som istället fick heta ”roosterswain” (numera nöjer man sig med att stava det coxswain för att kamouflera dess etymologiska beståndsdelar). Det enda som händer när man utför en sån substitution är ju att man fäster mera uppmärksamhet vid det tabubelagda elementet.

 21. L-E Morin Says:

  Att byta ord för att snofsa till ett begrepp, som städerska -> hygientekniker, lönar sig inte, precis som David skriver.

  En av mina arbetskamrater var ofta osams med chefen. I ett gräl skrek han: – Är du rent mental din jävel?

  Jag har nyligen upptäckt att ”mental” är ett skällsord även på engelska (eller åtminstone usanska).

  För att återgå till ”vänster”. Det försvunna grekiska ordet för vänster skulle kunna sökas i Albanien, eftersom klassisk grekiska och modern albanska har en hel del gemensamt (enligt en präst jag träffade). Och på albanska heter det ”majt” (stavas majtë). Har vi någon grek här som kan säga om ett sånt eller liknande ord existerar i dagens grekiska?

 22. Vatten Över Huvudet Says:

  Intressant att ingen har tagit upp partibeteckningarna i våra nordiska grannland. I Norge är Høyre visserligen det konservativa partiet (eller ett av dem), medan Venstre är liberalerna. Vänsterpartiet moste förstärka med Socialism och blir Sosialistisk Venstre. I Danmark är Venstre också det liberala partiet. Här blir man istället radikala och kallar det socialliberala partiet Radikale Venstre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: