Nordisk familjeboks guide till galaxen

En egendomlig detalj med nordisk familjeboks tidigare upplagor är att artikelförfattarna inte sällan verkar vända sig till marsianer — d v s försöker presentera definitioner på företeelser som alla infödda jordbor rimligtvis redan bör vara bekanta med. Vad sägs t ex om definitionen på ”Väg”:

Väg, banadt, mer eller mindre bredt stycke af

marken, löpande i mer eller mindre rak riktning

och afsedt, att man skall färdas därpå från ort

till annan, vare sig gående, ridande eller med

fordon, utan att de senare därvid äro bundna vid

ett bestämdt spår, såsom vid lokomotivbanor, häst-

banor o. s. v. (se därom Hästbana, Järnväg

och Spårväg). Väg i stad kallas vanligen

gränd eller gata (se därom Gatläggning).

Våra marsianska vänner har även säkert en viss nytta av att läsa definitionen av ordet kyss:

Kyss, ett slags sugande muskelrörelse med läpparna, använd som uttryck för erkänsla på så sätt, att läpparna tryckas emot ett lefvande väsen eller ett ting. [… ] Kyssen baktill, d. v. s. vid ryggens slut eller under svansen, berättas ha varit den vördnadsbetygelse,som djäfvulen kräfde, och vardt sedermera omnämnd som ett tecken till ringaktning, hvilket ännu florerar i hånfulla talesätt.

Men även om vår exterrestriske bekant kan hitta mycket matnyttigt så är ett varningens ord på sin plats — det förekommer att upplysningarna i uggle-uppslagsverket inte är helt up to date — så exemplelvis defintionen av ordet sambo:

Samboer (äfven c a b r o e r och griffioer),

afkomlingar af en neger och en mulatt. Jfr

Människoraser, sp. 273.

Det är väl också lämpligt att informera om att termen ”Idiotanstalt” numera inte används fullt lika flitigt som tidigare:

Idiotanstalt afser vård och uppfostran af idioter

(se Idiot). Den förste idiot, som varit föremål

för en metodisk uppfostran, är antagligen ”le

sauvage de 1’Aveyron”, en 11-12-årig pojke,

som i början af 1800-talet anträffades naken

och fullkomligt förvildad i en skog i södra

Frankrike. Itard, läkare vid döfstuminstitutet

i Paris, lyckades att på 6 år gifva honom

någorlunda hyfsning.

Men om man bortser från dessa små skönhetsfläckar torde verket oreserverat kunna anbefallas till varje bildningstörstande besökare från någon av våra grannplaneter…

 

15 svar to “Nordisk familjeboks guide till galaxen”

 1. schibbye Says:

  Nordisk Familjebok av äldre datum är en alltid lika pålitlig källa till den torraste akademiska humor. Det mesta som är avsett att vara roligt blir ju oftast tråkigt, medan det som deklameras med djupaste allvar alltid når höjden av komik.

 2. David Says:

  Schibbye: Även tjugotalsupplagan har sina ljusa stunder — jag vill t ex minnas att det i artikeln om hyenor står ”H trivas som regel bäst i öppna landskap”, vilket gav mig många glada associationer. Även artikeln om Hitler i tjugotalsupplagan är ett tragikomiskt mästerverk som avslutas med orden: ”H:s inflytande är numera ytterst obetydligt” (det här är väl ett par år efter ölhallskuppen). Viss reservation för formuleringarnas exakthet utfärdas eftersom jag som vanligt citerar ur minnet.

 3. Malte Says:

  Kan de ha fått betalt per ord eller artikel, månntro?

 4. David Says:

  Malte: Jag tror bara att skribenterna var omständliga av naturen — ungefär som många romandebutanter; du vet den där sorten där det tar en halv sida för någon att tända en cigarrett, eftersom de måste ”kisa och kupa handen över den gröna bictändaren” och plocka bort tobaksflagor som ”låder vid underläppen” och ”inspektera” dem. (Present company excluded, förstås — din debutoman var ju föredömligt buljongtärningsbetonad — och jag minns inte att det tändes några cigarretter överhuvudtaget.)

 5. Pietro Says:

  Det var skollatinet som satt i, som formade svenskan med sina oändliga perioder och bisatser. Det var Strindberg som bröt greppet, men hans prosa fick inte genomslag i första taget bland konservativa akademiker.

  Det är f.ö. mycket möjligt att man fick betalt per ord, eller kanske per rad, jag har för mig att F G Bengtsson fick det för sin medverkan i Svensk Upsslagsbok (har läst någonstans).

 6. Arkomann Says:

  Författarna till ovanstående uppslagsverk har varken varit överlatiniserade, utomjordingsinriktade eller osäkra romandebutanter: De har varit utförliga, korrekta och noggranna; däremot, icke att förglömma, har de varit humoristiska torrbollar, precis som alla andra människor med pretentioner på att vara belevade och verserade.

  Strindberg är visserligen överskattad, men inte fullt så överskattad som hans tendens att skriva talspråkligt. Att dagens författare inte når upp till fädrens nivå, har mer att göra med massmedia och skolplikt, som låter varenda sambo och idiot prångla ut sina meningslösa åsikter i massupplaga, än med Strindbergs beryktade härförarskap på språkområdet.

 7. Pietro Says:

  Medh rätta jagh migh klagar,
  Vtöfwer thet föracht,
  På mina gamble Dagar,
  Jagh blifwer vthi bracht,
  Jagh, som hölts förr i ähra,
  Vthi så månge Land,
  Dijt migh har welat bära
  Mitt Fålck medh wäpnad Hand.

  ;)

 8. Karl-Olof Says:

  Här under kan läsas om järnvägsurspårning i sagda uppslagsverk.

  Järnvägsurspårning kallas det olycksfall, då ett
  järnvägsfordons hjul ej längre rulla på skenorna,
  utan, sedan hjulflänsarnas förmåga att leda
  fordonet på och utefter spåret upphört, befinna
  sig bredvid skenorna. Urspårning inträffar oftast
  på bangård vid växling och där mestadels genom
  oriktig eller otidig omläggning af växlar. På
  öppen linje kan urspårning ej gärna ifrågakomma,
  så länge materielen är hel och spårvidden den
  rätta, om icke hastigheten uppdrif ves öfver
  den största tillåtna H. L.

 9. A.R.Yngve Says:

  Står det något om IT i Nordisk Familjebok?

  ”Dator (substantiv) — av Datamaskin, en elektrisk apparat som flyttar s.k. binära elektriska signaler vilka lagras och bearbetas till diverse praktiska funktioner som bilder, matematiska beräkningar, ljud och text. Se även Babbage, Charles.”

 10. Troi Says:

  Ärligt talat, skulle ni kunna beskriva dessa ting o företeelser bättre? All heder till detta sakliga uppslagsverk.

 11. Hairston Says:

  One of the best locations I’ve come across lately!!! Definately a permanent bookmark! Please visit my homepage:
  online doscount pharmacy

 12. tshirtslut Says:

  Hello!

  Good Site! :)

 13. messy cum sluts Says:

  Hello!

  Good Site! :)

 14. Birger Jarl har inte uppdaterat på länge nu « David Nessle Says:

  […] Birger Jarl har inte uppdaterat på länge nu Jag har som vanligt haft dåligt samvete för att jag inte uppdaterat bloggen de senaste veckorna. Det både gläder och förvånar mig att folk fortfarande skriver kommentarer. Så sent som igår kom signaturen “Messy cum sluts” med några hjärtevärmande ord i en kommentar till ett tidigare inlägg. […]

 15. Miss Messy Says:

  Hello all U good members of S.C.U.M., why don´t men take off their shoes before entering?
  Fight for our rights: let HIM sleep on the wet spot tonight, cum sluts!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: