Archive for maj, 2012

Från TV:s barndom till dess …. öh … tidiga medelålder …

maj 2, 2012

All vår början bliver … aningen vansklig. I den första Aktuelltsändningen 1958 hade tillexempel reportern Lars Ag svårt att få något riktigt flyt i sitt ryktbara reportage om Island:

34 år senare hade TV-mediet utvecklats något enormt. Se bara på den här för mig obekanta förmågan som recenserar dataspel anno 1992. Hon har en hel trave tjockTVapparater i bakgrunden, inte bara en stackars TV på sniskan på skrivbordet. Dessutom kan man avnjuta hennes tröja i hela dess färgsprakande prakt.

”Ett plus är att det är ett mycket bra spel”, förklarar hon vid ett tillfälle för tittarna. Dessutom visar det sig att alla recenserade spel har ”bra grafik” — något som kanske behöver understrykas särskilt för sentida betraktare.

1992 har sällan känts så avlägset …